Ceintures & techniques

Ceintures & techniques

 

Technique de projection : Nage Waza

IPPON-SEOI-NAGE
O-SOTO-GARI
O-GOSHI
UKI-GOSHI
HIZA-GURUMA
DE-ASHI-BARAI

Technique de contrôle : Katame Waza

HON-GESA-GATAME
YOKO-SHIHO-GATAME
USHIRO-GESA-GATAME
KAMI-SHIHO-GATAME
TATE-SHIHO-GATAME

  Technique de projection : Nage Waza

TSURI-KOMI-GOSHI
HARAI-GOSHI
MOROTE-SEOI-NAGE
SASAE-TSURI-KOMI-ASHI
KO-UCHI-GARI
O-UCHI-GARI

Technique de contrôle : Katame Waza

KATA-GATAME
KUZURE-GESA-GATAME
KUZURE-YOKO-SHIHO-GATAME
MAKURA-GESA-GATAME
KUZURE-KAMI-SHIHO-GATAME
KUZURE-TATE-SHIHO-GATAME

   Technique de projection : Nage Waza
TAI-OTOSHI
HANE-GOSHI
UCHI-MATA
OKURI-ASHI-BARAI
KOSHI-GURUMA
KO-SOTO-GARI
Technique de contrôle : Katame Waza
KUZURE-YOKO-SHIHO-GATAME (2)
KUZURE-MAKURA-GESA-GATAME
KUZURE-KAMI-SHIHO-GATAME (2)
KUZURE-TATE-SHIHO-GATAME (2)
  Technique de projection : Nage Waza

KATA-GURUMA
TOMOE-NAGE
KO-SOTO-GAKE
UKI-OTOSHI
ASHI-GURUMA

Technique de contrôle : Katame Waza
KATA-JUJI-JIME
GYAKU-JUJI-JIME
NAMI-JUJI-JIME
MOROTE-JIME
MOROTE-JIME (2)
HADAKA-JIME
OKURI-ERI-JIME
KATA-HA-JIME
SODE-GURUMA-JIME
ASHI-GATAME-JIME
KATA-TE-JIME
Technique de projection : Nage Waza

O-GURUMA
HARAI-GOSHI
SOTO-MAKI-KOMI
HARAI-TSURI-KOMI-ASHI
O-SOTO-OTOSHI
UKI-WAZA

Technique de contrôle : Katame Waza
UDE-GARAMI
JUJI-GATAME
UDE-GATAME
HIZA-GATAME
WAKI-GATAME
HARA-GATAME
  Technique de projection : Nage Waza

YOKO-OTOSHI
UTSURI-GOSHI
YOKO-GURUMA
USHIRO-GOSHI
TE-GURUMA

Technique de contrôle : Katame Waza
OSAE-KOMI-WAZA
SHIME-WAZA
KANSETZU-WAZA
Technique de projection : Nage Waza
KUCHIKI-DAOSHI
MOROTE-GARI
(SUKUI-NAGE)
Technique de contrôle : Katame Waza
AUCUNE